077 – 354 69 34 info@groenveldadviseurs.nl
Maak kennis met onze stagiaire: Alissa

Maak kennis met onze stagiaire: Alissa

Mijn naam is Alissa Driessen. Ik studeer Financieel-Administratief Medewerker niveau 4 op het ROC Nijmegen. Ik loop nu ongeveer een maand stage bij Bureau Groenveld en het bevalt mij super goed. De eerste drie weken heb ik me veel beziggehouden met het boeken van de...
Minimumlonen per 1 januari 2022

Minimumlonen per 1 januari 2022

De staatssecretaris van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van de sinds 1 juli 2021 geldende bedragen zijn deze met 1,41% verhoogd. Uitgaande van een voltijds dienstverband gelden de volgende...
Vragen Belastingverdrag Duitsland

Vragen Belastingverdrag Duitsland

De staatssecretaris van Financiën heeft gereageerd op een brief over de belastingheffing van inwoners van Nederland met een Duits socialezekerheidspensioen. Volgens de briefschrijver ondervindt deze groep negatieve inkomensgevolgen van het belastingverdrag met...
Verlaging tarieven energiebelasting 2022

Verlaging tarieven energiebelasting 2022

De rekening van de energiebedrijven wordt voor een groot deel bepaald door de heffing van energiebelasting. Deze heffing wordt enigszins gematigd door een vaste belastingvermindering. Zoals eerder aangekondigd past het kabinet in verband met de sterk gestegen...