077 – 354 69 34 info@groenveldadviseurs.nl

Dienstverlener

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument
U bent van plan de zorg voor uw financiële administratie/zaken toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen bij ons in vertrouwde en deskundige handen zijn.
In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en werkwijze. Wij geven u namelijk graag een goed overzicht van wat onze dienstverlening precies inhoudt en wat u van ons mag verwachten, maar ook wat wij van u verwachten.

In dit dienstverleningsdocument informeren wij u over:

  • ons kantoor;
  • hoe en wanneer u ons kunt bereiken;
  • onze registratie bij/lidmaatschap van beroeps organisaties;
  • de diensten die wij aan u leveren;
  • wat wij van u verwachten;
  • hoe wij worden beloond;
  • nazorg;
  • welke klachtmogelijkheden u heeft.


Ons kantoor

De adresgegevens van ons kantoor zijn: Deken van Oppensingel 23, 5911 AA Venlo.

Hoe en wanneer kunt u ons bereiken?
U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies of meldingen:
Groenveld
Deken van Oppensingel 23
5911 AA Venlo
Tel.: 077 354 69 34
info@groenveldadviseurs.nl
www.groenveldadviseurs.nl
KvK nummer 12030776

U bent ook van harte welkom op ons kantoor. Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot en met 17:00 uur. Om er echter zeker van te zijn dat wij u persoonlijk te woord kunnen staan, kunt u het beste vooraf telefonisch een afspraak maken.

De diensten welke wij kunnen leveren betreffen:
Ondernemersadvies, administraties, financieel beheer en belastingen.

Wat verwachten wij van u?
Bij alles wat u van ons vraagt, vragen wij van u dat u ons eerlijk, correct en volledig informeert.
Tijdens de looptijd van onze overeenkomst, vragen wij u ons te informeren bij wijzigingen in uw (financiële) huishouding. Het is zelfs noodzakelijk dat u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van wijzigingen in uw (persoonlijke/zakelijke) situatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om wijzigingen in uw gezinssituatie (geboorte, echtscheiding, overlijden, etc.), wijzigingen in uw inkomenspositie, adreswijziging, verbouwing van de woning, andere werksituatie,voorgenomen ondernemingsvormwijziging, toe- uittreden vennoten etc.

Hoe worden wij beloond?
Wij willen graag transparant zijn, wij factureren op basis van gewerkte uren tegen een vast uurtarief per dienst, of tegen een van tevoren overeengekomen vaste prijs per dienst.

Nazorg
Natuurlijk houdt onze dienstverlening niet op na het verrichten van een dienst. Gedurende de looptijd van onze overeenkomst monitoren wij, of onze rechtsopvolger, zoveel mogelijk uw situatie als klant. Zo nodig nemen wij, of onze rechtsopvolger, contact met u op om eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn te bespreken.

Welke klachtmogelijkheid heeft u?
Wij doen er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er ergens fouten worden gemaakt. In eerste instantie proberen wij samen met u tot een oplossing te komen. Mochten wij daar echter niet in slagen en u vindt dat uw klacht naar uw inzicht niet afdoende wordt behandeld dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen. Kortweg genaamd: NOAB ons aansluitnummer hierbij is: AB2031 u kunt schriftelijk een klacht indienen het postadres is: Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch.

DEZE DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WORDT U AANGEBODEN OMDAT WIJ HET WETTELIJKE DOEL ONDERSCHRIJVEN U TIJDIG TE INFORMEREN OVER WIE WIJ ZIJN, WAT WIJ DOEN, HOE WIJ WERKEN EN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN.