077 – 354 69 34 info@groenveldadviseurs.nl

Privacyverklaring

Om de diensten door opdrachtnemer te kunnen laten uitvoeren kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verzamelen en tijdelijk op te slaan. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:

  • De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  • Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever en/of de contactpersonen van opdrachtgever;
  • Om de opdrachtgever en contactpersonen nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten (‘commerciële
    doeleinden’), waarbij indien desbetreffende ontvanger geen informatie wenst te ontvangen, dit eenvoudig kan worden aangegeven
    door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving, zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).