077 – 354 69 34 info@groenveldadviseurs.nl

Corona crisis

Maandag 16 maart hebben wij u voor de eerste keer geïnformeerd over de maatregelen die de overheid neemt om de negatieve financiële gevolgen, voortvloeiend uit de Corona crisis, voor ondernemers te beperken. Hoe de maatregelen in praktijk uitgevoerd gingen worden was maandag nog niet bekend. Op dit moment is dat nog steeds niet voor alle maatregelen helder, maar er begint steeds meer duidelijk te worden. Wij gaan u de komende tijd van alle ontwikkelingen op de hoogte houden.
Hieronder volgt per instelling een overzicht van de maatregelen die genomen zijn/worden, de status hiervan, bij wie de actie ligt en hoe dit op te pakken.

Belastingdienst:

 • Wij gaan voor alle ondernemers uitstel van betaling aanvragen voor zowel, BTW, Loonbelasting, Inkomstenbelasting als Vennootschapsbelasting. Mocht u geen gebruik van willen maken, dan kunt u gewoon de aanslagen betalen binnen de origineel gestelde termijn.
 • Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen hoeven niet te worden betaald.
 • De invorderingsrente wordt tijdelijk van 4% naar 0,01% verlaagd.
 • Verwacht u een lagere winst voor 2020 als gevolg van het Corona virus, dan kunnen wij voor u de voorlopige aanslag 2020 wijzigen. Neem daarvoor contact met ons op.
 • Voer geen aanpassingen op toeslagen aan, zoals de kinderopvangtoeslag. Nadrukkelijk verzoek van de overheid is alles door te laten lopen en facturen te blijven betalen. Compensatie van eigen bijdrages volgt.

UWV:

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de Werktijdverkorting (WTV) voor ondernemers met personeel. Deze regeling wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. Wat houdt de regeling exact in?

 • De regeling houdt in dat er naar omzetverlies gekeken wordt. Bij een verwacht omzetverlies van minimaal 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. De hoogte van de tegemoetkoming is uiteraard afhankelijk van de omvang van het omzetverlies.
 • In tegenstelling dan bij de WTV het geval is mogen werknemers gewoon hun werk blijven doen (binnen de gestelde richtlijnen omtrent het Corona virus!).
 • De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.
 • Op basis van bevoorschotting (80% van het aangevraagde bedrag) zal deze regeling snel tot uitvoering gebracht kunnen worden. Achteraf zal op basis van het daadwerkelijke omzetverlies correctie plaatsvinden.
 • De regeling geldt voor loonkosten van zowel vaste als flexibele medewerkers (inclusief oproepkrachten).
 • De regeling heeft een duur van 3 maanden, met een eventuele eenmalige verlening van nog eens 3 maanden.
 • Tijdens deze periode mogen geen ontslagen vallen wegens bedrijfseconomische redenen!
 • Werknemers krijgen gedurende deze periode 100% doorbetaald.
 • Zodra helder is hoe deze regeling aangevraagd moet worden, komen wij hier bij u op terug.

De Wab regeling (lage WW premie bij vast dienstverband, hoge WW premie bij tijdelijk dienstverband en meer dan 30% overwerk) wordt tijdelijk gedeeltelijk versoepeld. Dit geldt voor bedrijven waar door de Corona crisis juist overgewerkt moet worden, bijvoorbeeld in bepaalde delen van de zorgsector. Deze regeling is nog niet uitgewerkt, maar zal in de kern erop neerkomen dat overwerk niet tot de hoge WW premie leidt zoals deze in de Wab regeling gesteld is.

Gemeente:

 • BSGW: Voor alle ondernemers in het werkgebied van BSGW worden automatische incasso’s en invorderingsmaatregelen opgeschort tot 30 juni 2020. Hier zal ook geen rente over geheven worden. Heeft u de BSGW belastingen niet op naam van uw onderneming staan, dan zult u zelf contact op moeten nemen met BSGW via uw persoonlijke pagina op www.BSGW.nl of telefonisch via 088-8420420.
 • Zelfstandige ondernemers (waaronder ZZP’ers), kunnen via een versnelde procedure, voor een periode van 3 maanden, een aanvulling tot aan het sociaal minimum aanvragen bij de gemeente (tot een max van € 1.500 netto per maand per huishouden). Dit hoeft niet te worden terugbetaald. De regeling is zo ingericht dat binnen 4 weken de inkomensondersteuning wordt verstrekt. Deze regeling is door heel het land gelijk en kan bij de eigen gemeente aangevraagd worden. Gemeente Venlo heeft hier een apart loket voor ingericht: ondernemersloket@venlo.nl of telefonisch 14077. Deze aanvraag zult u zelf moeten doen, daar alle gevallen individueel behandeld worden.
 • Naast de aanvulling van het inkomen kan bij het ondernemersloket van de gemeente Venlo ook een lening tot maximaal € 10.157 aangevraagd worden. Ook deze lening verstrekking zal per individueel geval bekeken worden.
 • Toeristenbelasting

Banken:

 • Heeft u een zakelijke aflossingsverplichting bij ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos, dan kunt u deze verplichting stop zetten voor 6 maanden. Neem hiervoor contact op met uw bank of als u graag heeft dat wij dit voor u oppakken, dan neemt u contact op met uw contactpersoon. Bij ABN is de aflossingsverplichting automatisch opgeschort.
 • Kredietverstrekker Qredits hanteert ook een opschorting van aflossing voor 6 maanden en een directe renteverlaging naar 2%.
 • Ook voor particuliere kredieten/leningen/hypotheken zijn er mogelijkheden als je door het Coronavirus financieel geraakt wordt. Dit zal individueel met uw eigen bank opgenomen moeten worden, hier zal namelijk naar uw persoonlijke situatie gekeken worden wat er voor u mogelijk is.

Rijksoverheid:

 • Voor een aantal sectoren waar inkomsten moeilijk kunnen worden ingehaald (bijvoorbeeld horeca), wordt een compensatieregeling uitgewerkt. De inhoud van deze regeling is nog niet bekend.
 • Ondernemers die als gevolg van het Corona virus hun omzet geheel of grotendeels verloren hebben, komen in aanmerking voor een eenmalig bedrag van € 4.000. De regeling lijkt bedoeld te zijn voor ondernemers die vaste lasten (huur, energie, verzekeringen) buitenshuis hebben, dus niet zijnde de eigen woning. Echter de exacte voorwaarden en invulling van deze regeling zijn tot op heden nog niet bekend.

 

Wij hopen u met deze update u een antwoord te hebben gegeven op vragen die u heeft. Helaas is dus nog niet van elke maatregel bekend hoe deze er precies uit komt te zien of hoe deze uitgevoerd gaat worden. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent deze maatregelen en eventuele nieuwe maatregelingen.

Wanneer u toch nog vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Samen gaan we ervoor zorgen dat we deze periode zakelijk goed doorkomen, maar stel altijd de gezondheid van uzelf en die van anderen voorop!